Laerskool Van Riebeeckpark Finansies

 

Dankie aan al die ouers wat die algemene jaarvergadering bygewoon het. Die volgende is goedgekeur vir 2019.

 

Skoolgelde vir 2019 is as volg:

 
Graad 1
 
Tydens inskrywing                                                                    R       1 200. 00
 
Inskrywing                                                                                     R           900. 00
 
Skryfbehoeftes                                                                              R           300. 00
                                                                                                                                                                                                                   
 
EN
 
 
 
Skoolgeld vir 2019                                                                      R 13 970. 00
 
R 1 270.00 x 11 maande
 
Betaalbaar 7 Januarie 2019 tot 1 Desember 2019
 
 
OF
 
 
 
Tydens inskryiwng                     R 1 200. 00
 
Inskrywing                                    R    900. 00
 
Skryfbehoeftes                             R    300. 00
 
EN
 
 
 
Eenmalige betaling van R12 700. 00 voor of op 28 Februarie 2019, om te kwalifiseer vir een maand korting (R1 270.00).
 
 
 
Graad 2 – Graad 7
 
Skoolgeld vir 2019                              R 13 970. 00
 
R 1 270. 00 x 11 maande
 
Betaalbaar 7 Januarie 2019 tot 1 Desember 2019
 
 
 
OF
 
 
 Eenmalige betaling van R 12 700. 00 voor of op 28 Februarie 2019 om te kwalifiseer vir 1 maand korting (R 1 270. 00)
 
 
 
Graad R
 
Registrasie                                                                                     R   1 300. 00
 
Skoolfonds                                                                                    (R 1 300. 00 x 12 maande) R15 600. 00
 
TOTAAL                                                                                        R 16 900. 00
 
 
OF
 
 
 
 
Graad R
 
Eenmalige betaling van R14 300. 00 voor of op 28 Februarie 2019, om te kwalifiseer vir een maand korting (R1 300.00).
 
 
 
ALGEMEEN
 
Ouers moet asseblief kennis neem dat die skoolgeld vir 2019 jaarliks en nie maandeliks gehef sal word nie.
 
 

Verskillende betalingsopsies is beskikbaar: Kredietkaart fasiliteite, debietorders, elektronies, kontant of tjeks.

 

 

Bankbesonderhede:

FNB Woodbridge

Takkode: 205 609

Tjekrekening: 627 4913 4243

Verwysing: Leerder se naam en van