Laerskool van Riebeeckpark Boodskap van die Hoof

 

Laerskool van Riebeeck Park Primary het oor die jare heen 'n uitgesproke visie aangehang. Dit is om: “Elke kind tot sy volle potensiaal te ontwikkel”.

 

Prestasie word op geen vlak afgedwing nie, dit vermy onnodige druk. Ons uitgangspunt is om geleenthede en geriewe te skep waarbinne talentvolle kinders tot hulle volle potensiaal ontwikkel kan word.

 

'n Dinamiese opvoedkundige-, kulturele- en sportprogram en 'n uitnemende onderwyskorps sorg daarvoor dat uitstekende prestasies gelewer word te midde van ons visie. 'n Gesonde balans tussen akademie, sport en kultuur word gehandhaaf met die akademie wat altyd prioriteit geniet.

 

Opvoedkundige onderwys geskied in totaliteit in vennootskap met ons ouerkorps, opvoeders en gemeenskap, getrou aan ons leuse: ‘Doelgerig’!

 

'n Kundige span leerkragte en 'n ondersteunende beheerliggaam wat altyd in belang van die leerders optree, is die sleutel tot die skool se sukses.

 

Ons tema vir 2019 - “Ek wil, ek kan, ek sal!” beklemtoon dat alles moontlik is deur hard daarvoor te werk.

Dit is belangrik dat leerders ‘n doelwit het - “Ek wil”.

Hierdie doelwit moet ondersteun word, nie net deur motivering van ouers en onderwysers nie, maar ook deur selfmotivering - “Ek kan”.

Dryfkrag en visie is nodig om doelwitte ‘n realiteit te maak - “Ek sal!”

 

Ons glo dat ouers drome met hul kinders deel. Mag 2019 u nader bring om dié drome ‘n realiteit te maak.

 

V.BOTHA

SKOOLHOOF