Laerskool van Riebeeckpark Boodskap van die Hoof

Laerskool van Riebeeck Park Primary het oor die jare heen 'n uitgesproke visie aangehang. Dit is om: “Elke kind tot sy volle potensiaal te ontwikkel”.

Prestasie word op geen vlak afgedwing nie, dit vermy onnodige druk. Ons uitgangspunt is om geleenthede en geriewe te skep waarbinne talentvolle kinders tot hulle volle potensiaal ontwikkel kan word.

'n Dinamiese opvoedkundige-, kulturele- en sportprogram en 'n uitnemende onderwyskorps sorg daarvoor dat uitstekende prestasies gelewer word te midde van ons visie. 'n Gesonde balans tussen akademie, sport en kultuur word gehandhaaf met die akademie wat altyd prioriteit geniet.

Opvoedkundige onderwys geskied in totaliteit in vennootskap met ons ouerkorps, opvoeders en gemeenskap, getrou aan ons leuse: ‘Doelgerig’!

'n Kundige span leerkragte en 'n ondersteunende beheerliggaam wat altyd in belang van die leerders optree, is die sleutel tot die skool se sukses.

Ons tema vir 2018 “You are the hero of your own story” wys daarop dat leerders hul eie "draaiboek" vir die toekoms skryf. Wanneer 'n leerder hard werk, pluk hy / sy die vrugte.

As skoolhoof handhaaf ek 'n oopdeurbeleid en nooi alle ouers of voornemende ouers om my te enige tyd te kom spreek aangaande enige aangeleentheid in belang van hulle kinders.

 

V.BOTHA

SKOOLHOOF