Laerskool van Riebeeckpark Boodskap van die Beheerliggaam

CHRISTO

 

Boodskap van die Beheerliggaam

Welkom by Laerskool Van Riebeeckpark. Dit is voorwaar 'n voorreg om deel van 'n skool te

wees wat die gemeenskap op 'n warm vriendelike en ondersteunende wyse dien. Dit is belangrik

vir die beheerliggaam om die skool se fasiliteite voortdurend te ontwikkel en 'n positiewe

atmosfeer te skep, en sodoende die beste opvoeding en geluk van elke leerder te verseker.

 

By die Rieies is dit 'n top prioriteit om elke kind tot sy / haar volle potensiaal te ontwikkel.

Met goed - gekwalifiseerde opvoeders, 'n bevoegde bestuurspan en 'n kundige beheerliggaam

het ons skool al die bestanddele om die visie suksesvol te bewerkstellig op 'n doelgerigte,

gedissiplineerde wyse. 

 

Die skool is geseën met positiewe en betrokke ouers, en opvoeders wat hoë kwaliteit onderwys in die klaskamer lewer, en dan is hulle

ook nog bekwame sport - en kultuur afrigters. Die leerders presteer jaar na jaar op akademiese, sport - en kulturele gebied as gevolg

van die gesamentlike toewyding. 

 

Die Riebies beskik oor fasiliteite wat bitter min ander laerskole in Suid-Afrika het en ek glo ons is die enigste laerskool in ons distrik wat

kan spog met interaktiewe bord in elke klas van Graad 1 tot Graad 7, asook fantastiese spotfasiliteite wat 'n kunsmatige grasbaan vir hokkie insluit. 

 

Die skool is tans besig om sluitkaste te verkry wat beskikbaar gestel sal word aan Graad 4 tot Graad 7 leerders. Hierdie sluitkaste sal sekuriteit

bied vir hul besittings en ook 'n geleentheid gee om die gewig van hulle tasse te verminder, asook om wisseling te vergemaklik.  

 

Die skool se tema vir 2018 is "Jy is die held van jou eie storie" ... dit is bitter belangrik dat ons kinders die nodige ondersteuning en

aanmoediging ontvang terwyl hulle nou besig is om aan hulle toekoms te bou. Die tyd wat vandag verby is kan nooit weer teruggedraai

word nie. Ouers moet tyd belê in hul kinders se opvoeding, kyk dat hulle huiswerk reg gedoen is, hulle assisteer om werk te begryp wat

hulle nie verstaan nie en hulle aan te moedig om te lees. Sonder ouer- belangstelling en bystand kan kinders nie tot beste van hulle

vermoë presteer nie.

 

Baie dankie aan elke ouer wat hulle kosbare tyd aan hulle kinders en aan die Riebies verleen, getrou hulle skoolfonds betaal en

konstruktiewe positiewe insette lewer. Sonder 'n ouergemeenskap wat investeer en belê in hul kinders se opvoeding, sou die

skool nie op die hoogtes kon vlieg nie. 

 

CHRISTO STRYDOM

BEHEERLIGGAAMVOORSITTER

 

Die Beheerliggaam portefeuljes is as volg:

 • Mnr. Vivian Botha                                               Skoolhoof
 • Mnr. Christo Strydom                                          Voorsitter
 • Mnr. James Woo                                                Ondervoorsitter & Personeel
 • Mnr. Riaan van Staden                                        Regs
 • Mnr. Aldo van der Walt                                        Bemarking
 • Mnr. Ettiene Rossouw                                         Finansies
 • Mnr. Albert Janse van Vuuren                               Strategie
 • Mev. Thora du Plessis                                         Akademie: Grondslagfase
 • Mnr. Hendrik van Staden                                     Akademie: Intersenfase
 • Mev. Ansa Mulder                                               Kultuur
 • Mnr. Jaco van Rensburg                                      Sport
 • Me. Elsabe van Niekerk                                       IT
 • Mnr. Marinus van der Westhuizen                         Infrastruktuur , Gesondheid en Veiligheid , Dissipline
 •