Laerskool van Riebeeckpark Riebie Rakkers meer oor ons

Die heersende ekonomiese toestande in die land, plaas geweldig druk op werkende ouers en verminder

die tyd tot hul beskikking om, na skool met die onderrig van hul kind(ers), behulpsaam te wees.

Riebie Rakkers is juis op die been gebring om u as ouer die gemoedsrus te gee dat daar na die belange

van u kind(ers) omgesien sal word.

Ons diens berus op drie pilare:

  • ‘n Gesonde en gebalanseerde ligte middagete en ‘n 15:15 versnappering.
  • Toesig tydens huiswerkklasse.
  • ‘n Veilige omgewing met toesig en sekuriteit waar u kind kan speel en ontspan.

Ouers word gevra om streng by die sluitingstyd van die naskool te hou. Indien nie, word ‘n boete van

R50 vir elke 15 minute laat, gehef. Riebie Rakkers is gedurende die meeste vakansies oop, maar tydens

openbare vakansiedae is die naskool gesluit.

Etes word direk na skool bedien. Leerders moet eers eet voor hulle na hulle onderskeie sporte gaan en

voor hulle gaan uittrek. Reël met naskooldames indien ‘n ete nie bygewoon gaan word nie. Leerders wat

tydens wedstryddae nie na skool hul etes kan nuttig nie, mag tweede pouse na die Junior Naskool gaan

om hul etes te nuttig.