Laerskool van Riebeeckpark Riebie Rakkers huiswerkklasse

 

Leerders (Gr 1 – 7) is verplig om huiswerkklasse by te woon en daarna in die afgebakende area te bly. 

Onderwyspersoneel behartig die huiswerkklasse. ‘n Bywoningsregister word daagliks bygehou.  Die

huiswerkklasse word in twee groepe verdeel om leerders wat by sport betrokke is, ook te probeer

akkommodeer.

 

Die huiswerkklasse is in twee sessies verdeel

Eerste sessie: 14:30 – 15:15

Tweede sessie: 15:30 – 16:15

 

Studietye mag verander of aangepas word, as gevolg van vergaderings en buitemuurse aktiwiteite. Leerders

neem hulle tasse saam na die studielokaal.

 

LET WEL: Huiswerkklasse is slegs ‘n toesighoudende klas. ‘n Personeellid hou toesig, maar geen

een-tot-een-hulpverlening vind plaas nie. Die personeellid teken slegs by die huiswerk om te bevestig

dat die leerder die huiswerkklas bygewoon het. Dit bly die ouer se verantwoordelikheid om die huiswerk

te kontroleer en daarby te teken.

 

 

Gr. 1 - 2 leerders moet asseblief 'n ekstra potloodsakkie vir naskool inpak, aangesien hulle sakkies in

hul klasse gehou word.