Laerskool van Riebeeckpark Kunswedstryd

 

Aandag, aandag alle Riebie Kultuurtiere.

Dit is weer binnekort die tyd van die jaar dat ons Riebies geleentheid kry om deel te neem

aan die jaarlikse Kunswedstryd. Ons tree op tydens die derde kwartaal. Besoek gerus die

webwerf www.kempkuns.co.za (Sillabus) vir items.

 

Ons Riebies het weereens puik tydens die 2018 kunswedstryd presteer. Kom al die Riebie

Kultuurtiere, kom ons maak 2019 die beste kunswedstrydjaar nog!!

 

 

Prestasies tydens 2018:

4       Afdelingswenners 

44     Itemwenners

83     Prestiges A++

104   Diplomas A+

66     Platinum A

12     Goud A-

3      Chroom B+

 

 

Ons wil . . .

Ons kan . . . 

Ons sal optimaal presteer!

 

 

Lizzie Schoeman

Kunswedstryd Organiseerder