Laerskool van Riebeeckpark Hasie Kwassie Meer oor ons

 

Hasie Kwassie (Gr R) bestaan uit drie Afrikaanse klasse (Juffrou Lynette Kruger, Juffrou Sonja Haupt

en Juffrou Cathy Röhm), asook een Engelse klas (Juffrou Mariette Meyer).

 

Ons skooldag strek van 07:30 tot 13:00. Daar is 'n wagklas van 13:10 tot 14:00 slegs vir die leerders

met ouer boeties of sussies in Gr.1-7 in Laerskool Van Riebeeckpark. Naskoolfasiliteite is van 13:00-17:30

beskikbaar teen ekstra kostes. Kontak die Naskoolsentrum i.v.m. enige Naskoolaangeleenthede.

 

Die dagprogram is volgens Departementele voorskrifte (CAPS). 

 • Aankoms en ontvangs van leerders.
 • Administrasie
 • Toilet roetine
 • Taal
 • Lewensvaardighede
 • Wiskunde
 • Perseptuele vaardighede
 • Kreatiewe aktiwiteite en Tegnologie
 • Groot motoriese vaardighede
 • By-aktiwiteite
 • Etenstyd. Ouers voorsien leerders van 'n gesonde kospakkie.
 • Buitespel
 • Buitemuurse aktiwiteite (Playball, Swem, Ballet, Drama, Rugby, Netbal / Hokkie, Gimnastiek, Tennis                                              en Dance Mouse)
 • Leerders het die geleentheid om deel te neem aan die Kunswedstryd.
 • Instappies word twee keer 'n jaar aangebied.

 

Ons gradeplegtigheid is jaarliks 'n baie spesiale geleentheid. Nuwe leerders vir die daarop volgende jaar,

skryf reeds vanaf die tweede Kwartaal in.  Dit word deur 'n  "Ken my juffrou " geleentheid gevolg waartydens

belangrike inligting aan nuwe Hasie-ouers deurgegee word en leerders hulle onderwyseresse ontmoet.

 

T-hemde, wat op Maandae tot Donderdae gedra word, is beskikbaar teen R80 per T-hemp, asook Dry Macs

teen R190.

 

Ouers word uitgenooi om deel van die ouerkomitee te word, om te help met die organisasie van Hasie-geleenthede

deur die loop van die jaar.

 

Ons leerders word in totaliteit geleer om almal te respekteer, reg te kies en liefde reg uit te lewe.

 

Aansoeke

Ons vra dat ouers asseblief die volgende dokumentasie sal saambring, om die aansoekproses so maklik as moontlik te maak.

 • Kind se geboortesertifikaat
 • Inentingskaart
 • Bewys van verblyf
 • Afskrif van ouers se ID dokumentasie
 • Indien u nie die biologiese ouer is nie, dokumente wat u wettige verhouding met leerder bevestig.

 

 

Kontak die finansiele kantoor m.b.t. enige finansiele navrae: Sandra Coetzee (011 976 2633).