Laerskool van Riebeeckpark Hasie Kwassie Finansies

Die volgende is goedgekeur vir 2019: 
 
Registrasie R 1 300.00
Skoolgelde (R 1 300.00 x 12) R15 600.00
TOTAAL R16 900.00
Eenmalige betaling van R14 300.00 voor of op 28 Februarie 2019, om te kwalifiseer vir een maand korting.

Bankbesonderhede:

Bank: FNB Woodbridge
Rekeningnommer: 627 4913 4243
Takkode: 205 609
Verwysing: Leerder se naam en van

Kontak Isabel Broodryk in verband met finansiële navrae: 011 976 2633 /