Laerskool van Riebeeckpark Intersen Assessering

 

Intermediêre en Senior Fase Assessering

 

Gedurende die eerste en derde kwartaal word slegs deurlopende assessering gedoen. Gedurende die tweede en vierde kwartaal word deurlopende assessering gedoen en eksamen geskryf.  Leerders ontvang assesseringsprogramme vir elke kwartaal, waarop aangedui word wanneer en waaroor assessering handel. Leerders ontvang 'n eksamenafbakening vir elke vak, voordat die eksamen geskryf word.

 

Slaagvereistes Gr. 4-6:

 • Ten minste 50% vir Huistaal
 • Ten minste 40% vir Addisionele taal
 • Ten minste 40% vir Wiskunde
 • Ten minste 40% vir enige twee ander vakke

 

Slaagvereistes Gr. 7:

 • Ten minste 50% vir Huistaal
 • Ten minste 40% vir Addisionele taal
 • Ten minste 40% vir Wiskunde
 • Ten minste 40% vir enige drie ander vakke

 

 Jaarpunt gewigte Gr. 4-6:

 • Deurlopende assessering = 75%
 • Eksamen = 25%

 

 Jaarpunt gewigte Gr. 7:

 • Deurlopende assessering = 40%
 • Eksamen --> 75%

 

Ouers moet kennis neem dat punte van die deurlopende assesserings verskillend gewigte dra en dit kan gebeur dat punte wat gekry is, nie so op die rapport reflekteer nie. Voorbereiding vir deurlopende assessering is noodsaaklik! Assesseringsplanne word aan leerders verskaf sodat hulle weet wanneer geassesseer word.