Laerskool van Riebeeckpark Intersen Algemene riglyne

 

Intermediêre en Senior fase Algemene Riglyne

 

Huiswerk:

 

Alle Gr 4-7 leerders ontvang 'n huiswerkboek.  Huiswerkboeke word teen R50 gekoop en by die klasonderwyser betaal. Ouers moet asseblief die huiswerkboek daagliks kontroleer en teken. Leerders gebruik nie die huiswerkboek nie, maak seker dat hierdie boek elke dag ingepak word. Dit is ook 'n vorm vir kommunikasie vir 'n personeellid of ouer. Indien 'n leerder versuim om huiswerk te doen, sal die dissipline-stelsel gevolg word.

 

Kommunikasie met personeel:

 

Maak asseblief `n afspraak in die kantoor of laat `n boodskap in die kantoor dat die personeellid u kan terugskakel. Die beste kommunikasiemiddel is steeds om `n e-pos vir die betrokke personeellid te stuur: (personeellid se naam)@riebie.co.za. Cc hierdie e-pos dan ook na Elsabé van Niekerk: el of Hendrik van Staden: .

 

Indien u enige akademiese navrae het of probleem ondervind, skakel asseblief direk met Julie Ruthven of Hendrik van Staden. Kommunikasie kan wees per e-pos , per faks (011 976 2638) of per telefoon (011 976 2633). Indien u `n persoonlike afspraak verlang, kontak asseblief die sekretaresses in die kantoor.