Laerskool Van Riebeeckpark GSF Assessering

 

Alle assessering geskiet soos uiteensgesit in die Nasionale Kurrikulum –en Assesseringsbeleidsverklarings dokument.

 

 

Alle assessering word geassesseer deur gebruik te maak van die 7-puntskaal:

Kode Bevoegdheid          Persentasie %  
7 Uitnemende Prestasie
80 – 100 %
6 Meriete Prestasie    
70 -79 %
5 Substansiele Prestasie 
60 – 69%
4 Bevredigende Prestasie
50 - 59%
3 Gemiddelde Prestasie    
40 – 49 %
2 Elementêre Prestasie
30 – 39%
1 Nie bereik nie        
0 – 29%

 

Slaagvereistes vir die Grondslagfase is as volg:

  • Bevredigende Prestasie (Vlak 4) vir Huistaal
  • Gemiddelde Prestasie (Vlak 3) vir Eerste Addisionle Taal
  • Gemiddelde Prestasie (Vlak 3) vir Wiskunde