Kirsten Watkins

15 Aaandster Ave
Glen Marais
Kempton Park
Gauteng
1619
 
082 898 0069
www.kirstenwatkins.co.za
 

Wanneer kinders dit moeilik vind om veranderinge in hulle wêreld te hanteer, dan openbaar hulle soms gedrag wat volwassenes nie altyd reg interpreteer nie.

Kinders vandag word gekonfronteer met talle stressors by die skool, tuis en by vriende. In ‘n tyd wat hulle ontwikkel en indrukke vorm oor hoe die wêreld werk is dit belangrik om deur die stressors te werk om te voorkom dat dit nie emosionele en gedragsprobleme tot gevolg kan hê nie. Terapie voorsien ‘n omgewing waar hulle die probleem kan verken en hulself kan uitdruk. Omdat kinders nog nie ten volle taal en kommunikasie vaardighede ontwikkel het nie, kan hulle nie altyd alles verbaal uit druk nie en is meer gemaklik met simbole soos die in stories, prentjies en om te teken byvoorbeeld. Dit maak ook terapie lekker vir kinders.

Kinders het die geleentheid om hul behoeftes, bekommernisse en vrese te deel en deur die kommunikasie identifiseer ons emosionele behoeftes. Indien nodig word die familie betrek om beter begrip te gee en om ondersteuning te bied.

Sielkundige assesserings word ook gedoen wat ‘n goeie aanduiding is van ‘n kind se kognitiewe vermoë en huidige emosionele welstand in ‘n relatiewe kort tyd.

 
ALLE VELDE GEMERK MET * MOET ASSEBLIEF VOLTOOI WORD - ALL FIELS MARKED WITH * MUST BE FILLED IN AND COMPLETED