Bessie Venter - Kinder & Opvoedkundige Sielkundige

 

112 Monument Road

Nimrod Park

Kempton Park

 
011 975 3860
078 051 5120
 
  • Emosionele probleme
  • Skool gereedheid
  • ADD / ADHD
  • Speel terapie

ALLE VELDE GEMERK MET * MOET ASSEBLIEF VOLTOOI WORD - ALL FIELS MARKED WITH * MUST BE FILLED IN AND COMPLETED