Annemarié Grobbelaar - Arbeidsterapeut

 
Kweperstraat 11
Kempton Park
Gauteng
1619
 
083 631 9947
 
 
Ons werk aan die volgende probleemareas:
 
  • Posturele kontrole
Fyn motoriese koordinasie
Grof motoriese koordinasie
Sensoriese integrasie
Konsentrasie
 
Ons maak gebruik van verskillende aktiwiteite om die bogenoemde probleme aan te spreek.
 
ALLE VELDE GEMERK MET * MOET ASSEBLIEF VOLTOOI WORD - ALL FIELS MARKED WITH * MUST BE FILLED IN AND COMPLETED