Laerskool Van Riebeeckpark Hulponderrig

 

Laerskool Van Riebeeckpark bied vir al ons leerders wat uitvalle en probleemareas toon, ekstra hulponderrig klasse in die middae na skool aan. Leerders wat grensgevalle of druipelinge is, ontvang briewe om die klasse by te woon. Ons bied Huistaal, Addisionele Taal sowel as Wiskunde en lees aan.

Daar is ekstra Wiskunde klasse in die rekenaarsentrum na skool waar hulle Stimulus Maksima! se Maths Muncher program gebruik. Die Grondslagfase leerders (Gr.1-3) ontvang ekstra leesklasse in die middae in die rekenaarsentrum. Die program wat gevolg word vir die doeleindes is Stimulus Maksima! se Reading Rocket.

Ons is in die bevoorregte posisie om 'n hulp- en heronderrig onderwyseres vir ons Gr. 1-3 leerders te hê tydens skoolure. Leerders wat geïdentifiseer word met leerprobleme of uitvalle gaan na die Juffrou om individuele hulp en aandag te kry. Daarmee word verseker dat reeds behandelde werk ingeskerp en ingeoefen word. Begrippe word dus vasgelê. Dit kan beslis net 'n wen-wen situasie wees.

Gereelde bywoning en ouers se ondersteuning kan net die hupstoot wees wat nodig is om die kind op die wenpad te plaas. Om sukses te ervaar, bou aan die kind se selfbeeld en selfvertroue.

 

Gr. 4 - 7 hulpondderig klasse begin op Maandag 5 Februarie. Briewe vir leerders wat by die klasse betrokke is, word op Donderdag 1 Februarie aan ouers gestuur. Teken asseblief en stuur skeurstrokie dadelik terug. 

 

Personeel betrokke by die Hulpondderig klasse is as volg:

Elmarie Schreuder - Graad 4 Engels

Stella Blunden / Teresa Abrahams - Graad 5 Engels

Sonja Black - Graad 6 + 7 Engels

Darene Nieuhoff - Graad 4 - 7 Afrikaans

Bianca Marx / Heather van Heerden - Graad 4 - 6 Wiskunde

Elsabe van Niekerk - Graad 7 Wiskunde

 

Personeel wissel kwartaallik afhangende van buitemuurse aktiwiteite.

 

Graad 1 - 3 Personeel wat verskillende kwartale by Hulpondderig betrokke is, is:

Yolande Eaglestone

Lerentia Brits

Merle Meyer

Wilma Luus

Lizzie Schoeman

Annerie van Zyl

Liza Meyer