Laerskool van Riebeeckpark is die top Laerskool in Kempton Park en Oosrand - Van Riebeeckpark Primary School is the top primary school in Kempton Park and East Rand

Laerskool van Riebeeckpark: Die laerskool in Kempton Park en die Oosrand waar elke kind se potensiaal ten volle ontwikkel word.

Met die woorde uit die visie van die Riebies, heet ons al ons besoekers aan ons Riebie webblad hartlik welkom by die Riebie-familie.

Ons toegewyde en passievolle opvoeders werk daagliks met liefde om ons Riebie-leerders op te voed en te onderrig deur:

  • Top akademiese standaarde;
  • Optimale sportontwikkeling;
  • Wye kulturele blootstelling.

Ons glo dat u kuier hier by ons baie lekker gaan wees!


Van Riebeeckpark Primary: The top primary school in Kempton Park and the East Rand where every child is developed to his or her full potential.

Through the words of our vision, we want to welcome all the visitors to our Riebie website and to the Riebie-family.

Our dedicated and passionate teachers work daily with love and care to educate the Riebie learners through:

  • Top academic standards;
  • Optimal sport development;
  • Wide cultural exposure.

We believe you will enjoy your visit on the RIEBIE website!